Pakalpojumi

Elektromontāžas darbi

Elektromontāžas darbi – Iekšējā un ārējā elektroapgāde – Veicam elektroapgādes tīklu pilnu pakalpojumu ciklu no risinājuma un projektēšanas līdz izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un apkalpošanai, (ar spriegumu līdz 1000 V), kā arī nodrošinām dažādus integrētus risinājumus.

Vadības automātikas sistēmas vai BMS (Building Management Systems)

VAS ir ēkas automatizācijas iekārtu un sistēmu vadības sistēma, kas darbojas pēc dalītās vadības sistēmas principiem, sistēmu iespējams automātiski sasaistīt ar specializēto programmatūru un vizualizēt vienā monitorā.. Tā kontrolē ēkas siltuma, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, apgaismojuma, ugunsaizsardzības, drošības, elektroenerģijas kontroles un citas inženiertehniskās sistēmas.

Ēku automatizācijā pielietotās sistēmas atšķiras rūpniecības objektiem, sabiedriskām ēkām, biroju kompleksiem, viesnīcām, daudzdzīvokļu ēkām, vienģimenes mājām u.c. Vienotā sistēmā var apvienot arī vairākas ēkas un ārpus ēkām esošus objektus.

Ēkas vadības sistēma komponentes var kontrolēt tieši, bet parasti tiek ierīkota vairākos līmeņos.

1. Zemāko līmeni (sauktu arī par gala ierīču jeb lauka līmeni) veido zemākā līmeņa kontrolieri un ievadizvades ierīces (sensori, zemākā līmeņa lietotāja saskarnes un izpildaparāti), ko savieno kopne.

2. Vidējo līmeni (sauktu arī par automātikas jeb sistēmas līmeni) veido ēkas kontrolieri ar augstāku funkcionalitāti. Tie vada ēkas lielākas sistēmas, piemēram, gaisa kondicionēšanu, apgaismojumu. Ēkas kontrolieri ar sensoriem un izpildaparātiem savienoti tieši vai arī netieši caur zemāko līmeni. Ja zūd savienojums ar augstāko līmeni, vidējā līmeņa kontrolieri spēj nodrošināt sistēmu autonomu darbību.

3. Augstākais līmenis (pārvaldības līmenis) nodrošina visu ēkas sistēmu integritāti un administrēšanu, kā arī pārraudzīšanu. Šajā līmenī iespējams arī piekļūt katram sistēmas mezglam. Augstākā līmeņa galvenās funkcijas:

  • pārraudzība (patreizējais stāvoklis, arhivētā vēsturiska informācija, kopsavilkumi, analīze, diagrammas un pārskati u.c.)
  • trauksmes un citu stāvokļu noteikšana, paziņošana un pārvaldīšana
  • ēkas sistēmu mijiedarbība un integritāte