Pakalpojumi

Ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmas

Ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmas nodrošina ātru ugunsgrēka atklāšanu un trauksmes izziņošanu, kas ļauj novērst ugunsgrēku un tā radītās sekas.

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru kabineta noteikumi u.c.) nosaka, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas ir obligāta prasība, kas ir jāizbūvē visās sabiedriskajās ēkās, birojos, noliktavās, ražotnēs, daudzdzīvokļu ēkās un jaunbūvējamās dzīvojamās ēkās.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir ļoti svarīga arī gadījumos, kad sabiedriskā ēkā ir izveidojusies jebkura bīstama situācija un ir nepieciešams informēt ēkas apmeklētājus.  Līdz ar to ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir aktuāla visiem, kam pieder sabiedriskās ēkas, biroji, ražotnes, veikali, privātmājas, daudzdzīvokļu ēkas, kurās ik dienas uzturas apmeklētāji, darbinieki un iedzīvotāji.