Pakalpojumi

Piekļuves un darba laika uzskaites sistēmas

Piekļuves un darba laika uzskaites sistēmas – DATIKA piedāvā piekļuves un darba laika uzskaites sistēmas risinājumus. Darba laika uzskaites sistēma nodrošina efektīvu personāla un uzņēmuma darbu, uzņēmuma darbinieku disciplīnu, paaugstinātu produktivitāti, kā arī vienkāršotu atalgojuma pārskata procesu.

Sistēmas pamatfunkcijas ir darbinieku identifikācija un reģistrācija, uzskaite datu bāzē – automātiski, darbinieka individuāla uzraudzība uzņēmuma darba stundās, atskaites veidojās automātiski ar speciālas programmatūras palīdzību.

Ar piekļuves un darba laika sistēmu var kontrolēt un vadīt lielu daudzumu cilvēku, tādā veidā nodrošinot maksimālu drošību, vērojot katru apmeklētāju. Darba laika uzskaites sistēmas ļauj kontrolēt arī autotransportu un pieeju uzņēmuma resursiem.

Uzņēmuma vadītājs tiek informēts par darbinieku ierašanos vai prombūtni.