Par mums

Komanda

Kārlis Rubenis
Valdes priekšsēdētājs

Normunds Strods
Valdes loceklis

Angelina Degterenko
Administratore

Grāmatvedība

Mārtiņš Rozentals
Pārdošanas direktors

Jānis Trimdals
Elektronisko iekārtu inženieris

Māris Muižnieks
Tehniskā atbalsta speciālists

Matīss Mālnieks
Tāmētājs