Par mums

Komanda

Kārlis Rubenis
Valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Rozentals
Izpilddirektors

Normunds Strods
Projektu vadītājs

Angelina Degterenko
Administratore

Grāmatvedība

Māris Muižnieks
Tehniskā atbalsta speciālists