Par mums

Komanda

Kārlis Rubenis
Valdes priekšsēdētājs

Normunds Strods
Valdes loceklis

Angelina Degterenko
Administratore

Grāmatvedība

Mārtiņš Rozentals
Pārdošanas direktors

Jānis Trimdals
Elektronisko iekārtu inženieris

Māris Muižnieks
Tehniskā atbalsta speciālists