Services
If you have any questions, feel free to contact us: datika@datika.lv   +371 67 809 938
Elektromontāžas darbi
Electrical Installation Works
Apsardzes signalizācijas sistēmas
Security alarm systems
IT infrastruktūras uzturēšana un remonts
Maintenance and repair of the IT infrastructure
Ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmas
Fire detection and fire alarm systems
Piekļuves un darba laika uzskaites sistēmas
Access and working time tracking systems
Videonovērošanas sistēmas
Video surveillance systems
Projektēšana
Designing, documentation, measurements
We are professionals in our industry
Ready to cooperate!
What others say about us