Darba laika uzskaite

Darba laika uzskaite / Darbinieku darba laiks – jebkura uzņēmuma vērtīgs resurss. Pareiza pieeja darba laika uzskaitei ne tikai paaugstina darba disciplīnas līmeni.
Darba laika uzskaite ir sistēma un vienkāršs veids, kā uzņēmumi var veikt darbinieku noslodzes, izmaksu kontroli un plānošanu. Rezultātā tiks paaugstināta uzņēmuma darbības efektivitāte un produktivitāte, attiecīgi arī peļņa.
Darba laika uzskaites sistēmas darba princips ir tajā, ka katram darbiniekam ir personīga plastikāta ID-karte (unikāls identifikators), bez kuras nav iespējams ieiet ēkā vai arī iziet no tās. Bieži vien šī iemesla dēļ darba laika uzskaites programma tiek apvienota ar piekļuves kontroles sistēmu. Pieejas sistēmas kontrolieris automātiski fiksē laiku, kad karte tika aktivizēta ieejai/izejai.
Līdz ar to, ka darba laika uzskaites sistēmas paredzētas darbinieku identificēšanai un kontrolei, ar tās palīdzību darbinieki pēc nepieciešamības var ērti atskaitīties par padarīto darbu. Savukārt vadītāji var viegli veikt apstiprinājumus, iegūt atskaites un citu operatīvo informāciju. Turpmāka atvaļinājumu plānošana, pieteikšana un apstiprināšana ir vienkārši veicama gan darbiniekam, gan vadītājam.

Darba laika uzskaites automatizācija ļauj:

  • Veikt darba laika kontroli un uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas likumdošanas un ES normām;
  • Noteikt darba algu, saskaņā ar reāli nostrādāto laiku;
  • Uzdot darbiniekam individuālu darba grafiku, ievērojot virsstundas;
  • Samazināt cilvēciskā faktora ietekmi, kļūdu un ļaunprātību skaitu;
  • Automātiski noformēt nostrādātā laika tabulas, likvidēt rutīnas darbu darbiniekiem tabulu sastādīšanā.

Darba laika uzskaites sistēmas programmnodrošinājums ir ērti pielāgojams jebkura uzņēmuma vadības vēlmēm. Katram darbiniekam tiek izveidota uzskaites karte. Tajā tiek reģistrēts darbinieka personas kods, vārds, uzvārds, tabeles numurs, amats un tiek norādīta struktūrvienība, kurā darbinieks ir reģistrēts. Sistēmā ir iespēja fiksēt arī tādus datus, kā atvaļinājums, slimības lapas, pusdienas laiku, kas pavadīts ārpus darba un citus datus.
Mēneša beigās vadībai ir iespēja apskatīties katra darbinieka darba laika tabulu par faktiski nostrādātam stundām. Uz šī pamata grāmatvedībai jau ir daudz vieglāk veidot algas aprēķinus.
Rezumējot, var droši apgalvot, ka izmaksas, kuras rodas neefektīvi izmantojot noteikto darba laiku, var būtiski pārsniegt izmaksas, kuras veidojas, nodrošinot darba laika uzskaites sistēmas uzstādīšanu un uzturēšanu.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums   I  Doties uz pakalpojumu